Help hommelkoninginnen overwinteren – Tips van de Bijenstichting

akkerhommel

Bijen zijn onmisbaar voor de natuur. Ze zijn belangrijke bestuivers voor veel planten en gewassen. Zonder bijen zou de biodiversiteit en voedselproductie drastisch afnemen. Ook met een kleine tuin kan je verschil maken voor de bij! In een nieuwe samenwerking met de Bijenstichting, geven we nu wekelijks een tip voor het bijvriendelijk maken van een kleine tuin of balkon.

Om een goed begrip te krijgen van wat je kunt doen om hommels te helpen overwinteren, is het belangrijk om eerst de levenscyclus van hommels te begrijpen.

In het vroege voorjaar, wanneer de dagtemperatuur rond de 10 graden Celsius ligt, verschijnen de eerste hommelkoninginnen. Deze koninginnen gaan op zoek naar bloemen om hun energievoorraad aan te vullen. Het is dus fijn om voor deze hommels vroegbloeiende voedselplanten in je tuin te hebben, zoals krokussen, blauwe druifjes, hondsdraf en paarse- en witte dovenetels.

Zodra de hommelkoningin wat is aangesterkt, begint ze te zoeken naar een geschikte nestplaats. Aardhommels gebruiken meestal verlaten muizennesten, terwijl akkerhommels plekken tussen hoog gras verkiezen. Soms nestelen ze zelfs onder een vuilniscontainer of in een holle ruimte in een tuinschuur. Boomhommels maken vaak gebruik van ongebruikte mezen nestkastjes. De hommelkoningin legt eitjes om een nieuw volk te stichten. In het begin staat ze er alleen voor en verzorgt ze haar eerste broed, dat uit werksters bestaat. Hierdoor zie je later in het voorjaar kleine hommels, de werksters. Zij gaan voedsel verzamelen terwijl de koningin op het nest blijft. Zo groeit het volk tot wel 150-400 werksters, afhankelijk van de hommelsoort.

aardhommel
aardhommel

In het begin van de zomer worden mannetjes (darren) en jonge koninginnen geboren. De jonge koninginnen worden bevrucht door de mannetjes en slaan voedsel op als reserve. Hierdoor zie je in de nazomer/herfst weer grote hommels. De oude koningin, mannetjes en werksters sterven in de nazomer. Alleen de jonge koninginnen overleven en zoeken een schuilplek om te overwinteren, zoals een oud muizennest, onder bladeren of zelfs in een composthoop.

Om de hommelkoninginnen te helpen overwinteren kan je daarom het best een composthoop of een hoop bladeren in uw tuin in stand houden. Natuurlijke composthopen of bladerhopen zijn waardevolle overwinteringsplekken voor hommels en andere insecten gedurende de wintermaanden. De composthopen of bladerhopen bieden een beschermde omgeving voor hommels om de winter door te komen. Composthopen of bladerhopen fungeren als natuurlijke schuilplaatsen waar hommels zich kunnen nestelen en beschermen tegen de barre weersomstandigheden. Het verwijderen van deze hopen kan de bescherming wegnemen en de overlevingskansen van hommels verminderen.

Composthopen of bladerhopen dragen ook bij aan de biodiversiteit in de tuin. Ze trekken niet alleen hommels aan, maar ook andere nuttige insecten zoals kevers en lieveheersbeestjes, die plaaginsecten onder controle houden en de algehele gezondheid van planten bevorderen.

Kortom, mocht je een composthoop of hoop bladeren in je tuin hebben, laat deze nu met rust en zet ze pas in het voorjaar om. Zo help je de hommelkoninginnen overwinteren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook:

Grind of split: wat is het verschil tussen deze soorten halfverharding?

Wat is het verschil tussen grind en split?

Grind en split worden vaak in één adem genoemd. Toch is er wel degelijk verschil tussen grind en split. In dit Tuinvragen blog leggen we je het verschil nog even uit en benoemen gelijk de voordelen en nadelen.

Lees verder
Zo krijg je een

Zo krijg je een balkon vol bloemen en blije beestjes

Hoe maak je van jouw balkon een groen paradijsje? Suzanne en Friederike van @spreadyourbalconylove geven graag tips en inspiratie om je balkon te vergroenen.

Lees verder
Alles over lavendel soorten en verzorging (Lavandula)

Lavendel soorten en verzorging

Wat zijn de beste soorten lavendel? Hoe verzorg je lavendel? Lees alles over de vele lavendel soorten en de verzorging.

Lees verder